مجموعۀ سیزده شصت‌و‌هفت با هدف آموزش مهارت به نوجوانان، در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد. این مجموعه در ابتدا به‌صورت حضوری در مدارس تهران، دوره‌های کارآفرینی برگزار می‌کرد. از سال ۱۳۹۷ با راه‌اندازی پلتفرم آموزشی خود، به‌سمت برگزاری دوره‌های مجازی حرکت کرد و از سال ۱۳۹۸ با همکاری انتشارات پنگوئن آبی، دست به ترجمه و چاپ کتاب‌های مفید برای نوجوانان زد. هدف این مجموعه شناخت توانایی‌ها و توسعه‌ی فردی دانش‌آموزان در قالب سیرهای مطالعاتی و دوره‌های آموزشی است.

www.1367.org

۸۸ درصد

میزان سهام دوازده

۲۰۰ نفر

تعداد مشتریان

شروع فعالیت

از سال ۱۳۹۶ تاکنون

بهار ۱۳۹۷

طراحی و ساخت پلتفرم آموزشی و برگزاری دوره‌های ICDL به صورت مجازی.

بهار ۱۳۹۶

شروع فعالیت رسمی با برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی در مدارس.

تابستان ۱۳۹۸

همکاری با انتشارات پنگوئن آبی در زمینه‌ی ترجمه و چاپ کتاب‌های دانش‌آموزی

داستان

۱۳۶۷

آخرین بروزرسانی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گزارشات منتشر شده‌ی ۱۳۶۷

    هیچ گزارشی منتشر نکرده است.