انتشارات پنگوئن آبی فعالیت رسمی خود را از زمستان۱۳۹۶ با چاپ مجدد کتاب تست مامان آغاز کرد. این انتشارات تا پاییز۱۳۹۸ هشت کتاب جدید دیگر ترجمه کرد؛ ولی بهدلیل ورود پینگونیو به عرصۀ آموزش و تمرکزنداشتن مجموعه بر تولید و چاپ کتاب، این کتابها وارد بازار نشد. بالاخره در پاییز۱۳۹۸ با انتشار کتاب هرچی تو میخوای، انتشارات پنگوئن آبی فعالیت خود را مجدد آغاز کرد و در پاییز۱۳۹۹ رسماً از پینگونیو جدا شد تا بهصورت مستقل و در قالب شریک تجاری پینگونیو به فعالیتش ادامه دهد.

www.bluepenguin.com

۱۰۰ درصد

میزان سهام دوازده

۴۲۰۰ نفر

تعداد مشتریان

شروع فعالیت

از سال ۱۳۹۶ تاکنون

پاییز ۱۳۹۸

ترجمه و چاپ کتاب هر چی تو می‌خوای به عنوان اولین کتاب انتشارات

زمستان ۱۳۹۶

دریافت مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

داستان

پنگوئن آبی

آخرین بروزرسانی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گزارشات منتشر شده‌ی انتشارات پنگوئن آبی

    هیچ گزارشی منتشر نکرده است.