پینگونیو فعالیتش را از مهر۱۳۹۵ با ترجمۀ گروهی کتاب تست مامان آغاز کرد. در ترجمۀ این کتاب، ۸۵ نفر مشارکت کردند. نسخۀ الکترونیک کتاب در قالب PDF و epub و نسخۀ اختصاصی کیندل بدون DRM در آذر۱۳۹۵ همزمان با نسخۀ چاپی کتاب منتشر شد. پینگونیو در ابتدا به توسعۀ پلتفرم ترجمۀ گروهی کتاب پرداخت؛ ولی با ورود انتشارات پنگوئن آبی در حوزۀ نشر، این پلتفرم و بخش ترجمه و چاپ کتاب به انتشارات واگذار شد و از بهار۱۳۹۷ شروع به فعالیت در حوزۀ آموزش کرد و در تابستان۱۳۹۹ اولین دورۀ آموزشی خود را در حوزۀ کارآفرینی عرضه کرد و رسماً مسیر فعالیتش را از کتاب به آموزش تغییر داد. البته همچنان کتاب بخش جداییناپذیر آموزشهای پینگونیو است.

www.pingonio.com

۸۸ درصد

میزان سهام دوازده

۴۲۰۰ نفر

تعداد مشتریان

شروع فعالیت

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

زمستان ۱۳۹۵

چاپ کتاب تست مامان و عرضه‌ی نسخه‌های چاپی و الکترونیک کتاب بدون DRM روی سایت پینگونیو.

بهار ۱۳۹۷

طراحی و ساخت پلتفرم آموزش آنلاین.

تابستان ۱۳۹۹

آغاز فعالیت رسمی پینگونیو در حوزه‌ی آموزش با رونمایی از سایت آموزشی خود.

پاییز ۱۳۹۵

آغاز ترجمه‌ی گروهی کتاب تست مامان با همکاری هشتادوپنج مترجم.

پاییز ۱۳۹۶

طراحی و ساخت پلتفرم ترجمه‌ی گروهی کتاب.

تابستان ۱۳۹۸

آغاز ضبط دوره‌‌های آموزشی برای پینگونیو در حوزه‌ی کارآفرینی.

داستان

پینگونیو

آخرین بروزرسانی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گزارشات منتشر شده‌ی پینگونیو

    هیچ گزارشی منتشر نکرده است.