چند سال پیش با یک دوست دیزاینر همسفر شدم، مقصدمون یکی بود برای همین تصمیم گرفتیم با یک ماشین بریم و بعد از رسیدن هر کدوم کارهای خودمون را انجام بدیم و با هم برگردیم، این اولین بار بود که با یک دیزاینر همسفر می‌شدم