مجموعۀ Twelve Design فعالیت غیررسمی خود را از تابستان۱۳۹۸ با طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر شرکت دوازده آغاز کرد. بعد از آن در پاییز۱۳۹۸ با طراحی و اجرای دکوراسیون کتابفروشی کانگونیو، به فعالیت خود ادامه داد و بعد از بازسازی کامل یک خانه در تابستان۱۳۹۹، با طراحی و تولید چند نمونه لوازم اداری در پاییز۱۳۹۹ فعالیت رسمیاش را در قالب Twelve Design آغاز کرد.

www.twelve.design

۱۲ درصد

میزان سهام دوازده

۸ نفر

تعداد مشتریان

شروع فعالیت

از سال ۱۳۹۹ تاکنون

پاییز ۱۳۹۸

طراحی و اجرای دکوراسیون کتاب‌فروشی کانگونیو

پاییز ۱۳۹۹

آغاز فعالیت رسمی با رونمایی از سایت Twelve.Design

تابستان ۱۳۹۸

طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر شرکت دوازده

تابستان ۱۳۹۹

طراحی، اجرا و بازسازی کامل یک خانه.

داستان

Twelve Design

آخرین بروزرسانی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گزارشات منتشر شده‌ی Twelve Design

    هیچ گزارشی منتشر نکرده است.